โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดบ้านศรีหมวดเกล้า จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาถวายแด่พระสงค์ พร้อมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

ภาพประกอบข่าว


คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us