นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ร่วมเรียนรู้การมัดย้อมผ้าด้วยคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมคราม” ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการในรายวิชาคติชนวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งในครั้งนี้คือ คุณไกรวุฒิชมภูงาม (ครูภูมิปัญญาจากอ.แม่เมาะจ.ลำปาง)

ภาพประกอบข่าว


คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us